Zırva Tombalasında Yeni Dönem


Ecnebilerin bullshit bingo tabir ettiği, dilimize de benim zırva tombalası olarak çevirdiğim (ego kusup "kazandırdığım" diyecektim, hadi yine iyisiniz) kavramının kullanımı memlekette aldı başını gidiyor. Sürekli yeni ecnebice sözcükleri özgün dilinde okunduğu gibi yazıp dilimize kazandıran iş kolları, bu sözcükleri temsilcilerine gönderttikleri bildirimlerde de sıkça cümle içinde kullanıyorlar ve daha beter bir nefret ve tiksinti oluşmasını sağlıyorlar. Elbette bu tiksinti üreten sözcüklerin arasında hâlihazırda Türkçede bulunanlar da var.

En son bombalar arasında girişimciliği teşvik eden inanılmaz kafalı şirketlerden bahseden basın duyuruları şu sıralar başı çekiyor. Bunları duydukça da şevkine bir, müşevviğine iki şeklinde içimden veya yer yer dışımdan saydırıyorum. Sanırsınız ki bu memlekette daha evvelden hiç müteşebbisler olmamış, yirmi birinci yüzyılın ilk on yılını devirdiğimiz gibi etrafta girişimciler bitmeye başlamış. Dil pelesengi haline dönen girişimci kavramına ne kadar kussak az tabii. Ama güzel tarafı yabancı kökenli bir sözden Türkçe köklü bir başkasına, bilerek veya bilmeyerek, geçiş yapılmış olması.

Sadece modayı takip edebilecek kadar akıl fakiri olanların ağzına yapışan bir başka benim vizyonum var! sözcüğü de elbette inovasyon. Yenileşim veya yenilenme gibi sözcükler çok banal (sondaki l harfi mideyi kaldıracak ve Fransızcadan alındığı gani gani belli olacak biçimde biçimde ince okunacak) olduğu için büyük bir keşifle! dilimize katıştırılan bu sözcük, yüzyılın iş kültüründe olmazsa olmazlar arasında elbette yer edecek, icraata bakıldığında genellikle araklamak veya yapılmışı tekrarlamak anlamında olsa da...

Zırva tombalası çağa ayak uyduruyor arkadaşlar. İkinci çinko çoktan dendi, ilk tombala diyene benden neler gelecek neler. Aklınız durur.